Grupa Erasmusoholics

UWAGA! Dodatkowa rekrutacja na praktyki Erasmus+ trwa od 16.07.2018r. do 30.09.2018r.
Uprawniony czas realizacji praktyki od 01.11.2018r. do 30.09.2019r.
Informacje na stronie https://bwz.uni.lodz.pl/llp-erasmus-praktyki/rekrutacja-20189/zasady-dodatkowej-rekrutacji

UWAGA ! We wrześniu odbędzie się dodatkowa rekrutacja na wyjazdy na częściowe studia za granicą w ramach programu Erasmus+ w roku 2018/2019 na semestr letni - informacje na stronie http://bwz.uni.lodz.pl/llp-erasmus-studia/rekrutacja-201819

Information about the additional recruitment for ERASMUS + student mobility for studies in the academic year 2018/2019 for summer semester will be published in July 2018 in English - http://bwz.uni.lodz.pl/llp-erasmus-studia/in-english

Program Erasmus powstał w 1987 roku jako program wymiany studentów. Jego ideą jest rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami. Program wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów na częściowe studia zagraniczne i na praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni, umożliwia udział w licznych projektach wraz z partnerami zagranicznymi.

Erasmus + to nowy program ramowy (od 01.01.2014) na rzecz kształcenia i szkolenia młodzieży oraz na rzecz sportu. Program Erasmus+ łączy wszystkie dotychczasowe programy UE ds. edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu, w tym Lifelong Learning Programme (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), Młodzież w działaniu i pięć międzynarodowych programów współpracy (m.in. Erasmus Mundus, Tempus).
The Erasmus program was established in 1987 as a student exchange program. The idea is to develop international cooperation between universities. The program supports international cooperation in higher education, student mobility allows for partial studies abroad and traineeships, promotes the mobility of university staff, enables participation in numerous projects with foreign partners.

Erasmus + is the new framework program (from 01.01.2014) for education, training, youth and sport. The Erasmus + combines all the previous EU programs for education, training, youth and sport, including the Lifelong Learning Programme (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), Youth in Action, and five international cooperation programs (eg. Erasmus Mundus, Tempus).