Wydziałowy Pełnomocnik Dziekana ds. międzynarodowej wymiany studenckiej (Faculty Erasmus Coordinator)

dr Anna Łazińska
e-mail: lazinska@math.uni.lodz.pl

Dyżur (Office Hours)
wtorek (Tuesday), 12:00 - 14:00
pokój (room) A318